அல்-அமீன் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருவண்ணாமலை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :04175-249213 , 04175-249234
இணையம் : http://www.alameeneducation.in/
முகவரி :சோமாசிபாடி, திருவண்ணாமலை - 606 611.

X