அன்னை J.K.K. சம்பூரணி அம்மாள் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

நாமக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1971

தொடர்பு எண் :+91 4288-260032 +91 4288-260588
இணையம் : http://www.jkkm.info/institutions/annai-jkk-sampoorani-ammal-college-of-nursing
முகவரி :எதிர்மேடு, வலயகாரனுர், குமாரபாளையம், நாமக்கல் - 638 183.

X