அன்னம்மாள் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04651 – 260614, 260555, +91 97888 60029
இணையம் : http://annammalnursingcollege.com/index.php
முகவரி :நர்சிங் அன்னம்மாள் கல்லூரி அன்னம்மாள் மருத்துவமனை வளாகம், குழித்துறை, கன்னியாகுமாரி - 629 163.

X