அண்ணாசாமி ராஜம்மாள் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருநெல்வேலி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் : +(91)-4633-293183, +(91)-9790246492
இணையம் :
முகவரி :சுரண்டை ரோடு, வீரகேரளம்புதூர், திருநெல்வேலி - 627 861.

X