அப்போலோ நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2013

தொடர்பு எண் :+91 44 2653 4387
இணையம் : http://www.apollohospitalseducation.com/college/
முகவரி :வனகரம் - அம்பத்தூர் மெயின் ரோடு, அயனம்பக்கம், சென்னை – 600 095

X