ஆசான் மெமோரியல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேலாண்மை

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1997

தொடர்பு எண் :044/ 22461418 & 22460032
இணையம் : http://asaneducation.com/AIM/
முகவரி :ஆசான் மெமோரியல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேலாண்மை வேளச்சேரி - தாம்பரம் சாலை Jaladampet சென்னை - 601 302 தமிழ்நாடு

X