மேலாண்மை படிப்புகள் மற்றும் கணினி பயன்பாடு அறிஞர் அண்ணா நிறுவனம்

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :044 2716 2100
இணையம் : www.aaimsca.com
முகவரி :Arignar Anna Institute of Management Studies and Computer Applications Sriperumbudur Taluk Kancheepuram

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X