கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1996

தொடர்பு எண் :0422 - 2970131
இணையம் : http://www.cimat.edu.in/
முகவரி :கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும் வேல்லிமளைபட்டினம் நரசிபுரம் போஸ்ட் இடுகைகள் கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) Thodamuthur (வழியாக) கோயம்புத்தூர்

X