கிரேட் லேக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மேலாண்மை

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :044 3080 9000
இணையம் : http://www.greatlakes.edu.in/
முகவரி :கிரேட் லேக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மேலாண்மை No.24,சவுத் மாடஸ்ட்ரீட் ஸ்ரீநகர் காலனி சைதாபேட் சென்னை-600 015

X