குருவாயூரப்பன் நிறுவனம் மேலாண்மை

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :0422 265 6213
இணையம் : http://www.gimat.org/
முகவரி :குருவாயூரப்பன் நிறுவனம் மேலாண்மை ஈட்டிமடை வில்லேச் கோயம்புத்தூர் சவுத் (514-H, சதி ரோடு , கணபதி ) கோயம்புத்தூர்

X