எம்.எ..எ. ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் பள்ளி

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

BSS-NDA

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2002

தொடர்பு எண் :9380554141
இணையம் : http://www.mshm.co.in/
முகவரி :எம்.எ..எ. ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் பள்ளி அன்னை இந்திரா நகர், வேளச்சேரி, சென்னை - 600042

X