இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் நிதி மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1970

தொடர்பு எண் :044 2827 9208
இணையம் : http://ifmr.ac.in/
முகவரி :இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் நிதி மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஓல்ட் No.30(நியூ No.24), கொதறி ரோடு நுங்கம்பாக்கம் சென்னை

X