பிஷப் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1984

தொடர்பு எண் : (4258) 221224 , 223962
இணையம் : http://www.bishopsnursing.com/
முகவரி :C.S.I. மிஷன் காம்பவுண்ட், தாராபுரம், ஈரோடு - 638 656.

X