செட்டிநாடு பல்கலைக்கழகம் (செட்டிநாடு நர்சிங் கல்லூரி)

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :67456900 - 27475123
இணையம் : http://www.chettinadhealthcity.com/
முகவரி :செட்டிநாடு பல்கலைக்கழகம் (நர்சிங் செட்டிநாடு கல்லூரி) ஐ.டி.நெடுஞ்சாலை(OMR), கேளம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் - 603 103.

X