குழந்தை இயேசு நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :8800 567 711,8800 567 733
இணையம் : N/A
முகவரி :குழந்தை இயேசு மருத்துவமனை கண்டோன்மெண்ட், தபால் பெட்டி No.17, திருச்சி - 620 001.

X