பனிமலர் கல்விநிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும் கணினி அறிவியல்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :044 2649 1113
இணையம் :
முகவரி :பனிமலர் கல்விநிறுவனம் மேலாண்மை மற்றும் கணினி அறிவியல் No.23, ரயில்வே காலணி 2nd ஸ்ட்ரீட் நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு சென்னை

X