காலேஜ் ஆப் நர்சிங், கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி,

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1909

தொடர்பு எண் : 0416-2282062
இணையம் : http://www.cmch-vellore.edu/
முகவரி :கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி, வேலூர் - 632004

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X