டாக்டர்ஸ் காலேஜ் ஆப் நர்சிங்

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04322 294645
இணையம் : http://www.doctorscollegeofnursing.com/
முகவரி : No.85, ஸ்ரீனிவாச நகர், மச்சுவாடி, புதுகோட்டை - 622 004.

X