எஸ்.ஆர்.எம் ஹோட்டல் மற்றும் உணவு விநியோக மேலாண்மை நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1993

தொடர்பு எண் :044 - 24742836, 24747231, 24892621, 24893688
இணையம் : www.srmuniv.ac.in/science.php?page=hotelcatering
முகவரி :எஸ்.ஆர்.எம் ஹோட்டல் மற்றும் உணவு விநியோக மேலாண்மை நிறுவனம் 3 வீராசாமி தெரு, மேற்கு மாம்பலம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா - 600033

X