என்.பி.ஆர். ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் கேட்டரிங் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

தொழில்நுட்ப கல்வி அரசு இயக்குநரகம். தமிழ்நாடு

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :04544245422, 9943196078
இணையம் :
முகவரி :என்.பி.ஆர். ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் கேட்டரிங் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் குன்னபட்டி இடுகைகள் உளுப்பகுடி நத்தம் திண்டுக்கல் 624 401

X