புனித மேரி பள்ளி மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ்

பிரிவு :

நிர்வாகம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1987

தொடர்பு எண் :044 2450 1443
இணையம் : http://www.stmarys.co.in/
முகவரி :புனித மேரி பள்ளி மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் ஜேப்பியார் நகர் ஓல்ட் மாமல்லபுரம் ரோடு சென்னை

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X