சாய் க்ருபா ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

ஆசிரியர் பயிற்சி

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NCTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2004

தொடர்பு எண் :04422512080
இணையம் : http://www.sairamgroup.in/About_SaiKrubha.html
முகவரி :சாய் க்ருபா ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம், எண் 1, பிருந்தாவன் காலனி கிருஷ்ணா நகர், பம்மல் சென்னை - 600 075

X