இந்திரா காந்தி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :
இணையம் : http://www.indiracollegeofnursing.in/index.html
முகவரி :இந்திரா காந்தி நர்சிங் கல்லூரி, திருச்சி - சென்னை மெயின் ரோடு, கோணலை, மணச்சநல்லூர், திருச்சி -621 132.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X