ஜே.வி. நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+(91)-9789076419, 9444148426, 9940059601
இணையம் :
முகவரி :J.V. நர்சிங் கல்லூரி, எண் 59 & 60, பாலாஜி நகர் 3-வது தெரு, பாடி, சென்னை - 600 050.

X