ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

ஆசிரியர் பயிற்சி

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

ஆசிரியர் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்ககம்

ஒப்புதல் :

NCTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :26801454 ,9444126050
இணையம் : http://www.uprgroups.com/kalikambalteachertraininginstitute/Profile.htm
முகவரி :ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் 124, பூந்தமல்லி சாலை, வேலப்பன்சாவடி, சென்னை 600077.

X