கற்பக விநாயகா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :04322–260103, 261801
இணையம் : http://kvcn.edu.in/
முகவரி :நர்சிங் கற்பக விநாயகா கல்லூரி, ஜே.ஜே நகர், சிவபுரம், புதுக்கோட்டை - 622 404.http://kvcn.edu.in/

X