கற்பகம் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :0422-2611082, 2611146, 2611479
இணையம் : www.karpagameducation.com/nursing
முகவரி :கற்பகம் நர்ஸிங் கல்லூரி, S.F.No.770, 763 ஒத்தக்கல்மண்டபம் கிராமம், கோயம்புத்தூர் - 641 032.

X