கீரை தமிழ்ச்செல்வன் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04339-240560
இணையம் : N / A
முகவரி :கீரை தமிழ்ச்செல்வன் நர்சிங் கல்லூரி, KTS நகர், சத்தியமங்கலம், புதுக்கோட்டை - 622 501.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X