கோவை கொங்குநாடு நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :0422- 4213474
இணையம் : http://98.130.226.60/
முகவரி :கோவை கொங்குநாடு நர்சிங் கல்லூரி, No.64, 11 வது தெரு,டாடாபேட், கோயம்புத்தூர் - 641 012.

X