எம்.ஏ சிதம்பரம் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் : 044 - 22542042
இணையம் : www.machidambaram-collegeofnursing.com
முகவரி :எம்.ஏ சிதம்பரம் நர்சிங் கல்லூரி, V.H.S. வளாகம், TTTI அஞ்சல், தரமணி, சென்னை - 600 113.

X