மீனாட்சி பல்கலைக்கழகம் (அருள்மிகு மீனாட்சி நர்சிங் கல்லூரி)

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2003

தொடர்பு எண் :8800 567 711,8800 567 733
இணையம் : http://amacedu.edu.in/institutions
முகவரி :மீனாட்சி பல்கலைக்கழகம் (அருள்மிகு மீனாட்சி நர்சிங் கல்லூரி), எனதூர், காஞ்சிபுரம் - 631 552.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X