கே.கே.எஸ். மணி ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

ஆசிரியர் பயிற்சி

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

NCTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :0416 - 241721
இணையம் :
முகவரி :கே.கே.எஸ். மணி ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் 78, வல்லம் கிராமம் & அஞ்சல், பெட்ரோல் பங்க் சிசி ரோடு , கண்ணமங்கலம் (வழியாக), வேலூர் -632311

X