அறிஞர் அண்ணா கல்லூரி (கலை மற்றும் அறிவியல்

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

தர்மபுரி

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :235 053
இணையம் :
முகவரி :அறிஞர் அண்ணா கல்லூரி (கலை மற்றும் அறிவியல்) வேப்பன்னபள்ளி நாச்சிகுப்பம் கிராமம் கிருஷ்ணகிரி 635 011 தர்மபுரி

X