மகாராஜா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1998

தொடர்பு எண் :0422-2360874, 2360875
இணையம் : http://www.maharaja.in/MACS/index.html
முகவரி :மகாராஜா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நீலம்பூர் அரசூர் இடுகைகள் கோயம்புத்தூர் 641 407

X