எல்.ஆர்.ஜி. அரசு. மகளிர் கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1987

தொடர்பு எண் :221 0300, 291 2829
இணையம் : http://www.lrggovtacw.com/
முகவரி :எல்.ஆர்.ஜி. அரசு. மகளிர் கலைக் கல்லூரி பல்லடம் ரோடு திருப்பூர் 641 604 கோயம்புத்தூர்

X