எம்.வி.முத்தையா மகளிர் அரசு கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1966

தொடர்பு எண் : 0451-2422011
இணையம் : http://www.mvmcollegedindigul.org
முகவரி : எம்.வி.முத்தையா மகளிர் அரசு கலைக் கல்லூரி திண்டுக்கல் - 624 001. தமிழ்நாடு, இந்தியா.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X