மியாட் நர்சிங் கல்லூரி, சென்னை

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் :044 6454 7829 / 2252 3525
இணையம் : http://www.miotcollegeofnursing.com/
முகவரி :எண் 4/112, மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, மணப்பாக்கம், சென்னை - 600 089.

X