முகமது சதக் ஏ.ஜெ. நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :+ 91 9244903601, 9244904604
இணையம் : http://www.msajcnursing-edu.in/
முகவரி :முகமது சதக் ஏ.ஜெ. காலேஜ் ஆப் நர்சிங், No.180, தம்பு செட்டி தெரு, சென்னை - 600 001.

X