நந்தா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :04294 224611, 221405
இணையம் : http://nandhainstitutions.org/nursing/index.php
முகவரி :நந்தா நர்சிங் கல்லூரி, கூரபாளையம் பிரிவு, பிச்சாண்டம்பாளையம்(அஞ்சல்), ஈரோடு - 638 052.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X