உமையால் ஆச்சி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1976

தொடர்பு எண் :044-26591617, 044-26591618
இணையம் : http://www.omayaln.com/
முகவரி :கிங் கிராஸ் ரோடு, சத்யமூர்த்தி நகர் அஞ்சல், ஆவடி, சென்னை - 600 062.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X