பி.எஸ் காலேஜ் ஆப் நர்சிங்

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04651 - 222299, 9486141341
இணையம் : http://www.tamilnadunursingcouncil.com/
முகவரி :பி.எஸ் காலேஜ் ஆப் நர்சிங், தலகுளம், கன்னியாகுமரி - 629 802.

X