பத்மஸ்ரீ நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :94456 56670 / 044 - 2725 6669 / 70
இணையம் : http://padmasreecollege.com/index.html
முகவரி :பத்மஸ்ரீ நர்சிங் கல்லூரி, மாசிலாமணி நகர், வாலாஜாபாத், காஞ்சிபுரம் -

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X