பத்மாவதி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

தர்மபுரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :04348-247212
இணையம் : N/A
முகவரி :அஞ்சல் பெட்டி எண் 15, கிருஷ்ணகிரி மெயின் ரோடு, பெரியனஹள்ளி, தருமபுரி-635 205.

X