அய்மன் பெண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

முஸ்லிம்

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :0431 - 2455407, 2455876 , 2459493
இணையம் : http://www.aimancollege.org
முகவரி :கே.சாத்தனூர் அய்மன் பெண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருச்சிராப்பள்ளி - 620 021 தமிழ் நாடு, இந்தியா

X