கலை காவிரி நுண்கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1996

தொடர்பு எண் :0431 - 2460678
இணையம் : http://www.kalaikavirifinearts.com/
முகவரி :கலை காவிரி நுண்கலைக் கல்லூரி 18, பென்வேல்ல்ஸ் ரோடு, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா - 620001

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X