ஜெயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் :+91 44 26390808
இணையம் : http://www.jcas.co.in/
முகவரி :ஜெயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி எம்.டி.எச். சாலை திருநின்றவூர் திருவள்ளூர் 602 024

X