இமயம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2004

தொடர்பு எண் :04327239656
இணையம் : http://www.imayamcollege.org/Arts&Science/
முகவரி :இமயம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கண்ணனூர், துறையூர், திருச்சி 621 206

X