கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

Bharathiyar University

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1973

தொடர்பு எண் :0422-2642095, 2642236, 2646588
இணையம் : http://www.kongunaducollege.ac.in/
முகவரி :கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கிராம சேவகர் மில்ஸ் அஞ்சல் கோயம்புத்தூர் - 641 029

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X