காதிர் மொஹிதீன் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

தஞ்சாவூர்

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1955

தொடர்பு எண் :242 236
இணையம் : http://www.kmcadirai.com
முகவரி :காதிர் மொஹிதீன் கல்லூரி கிழக்கு கடற்கரை சாலை அதிராம்பட்டினம் தஞ்சாவூர் 614 701

X