ஆதிபராசக்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :04173 - 242226.
இணையம் : http://www.ksgcollege.com
முகவரி :ஆதிபராசக்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஜி .பி. நகர். கலவை - 632 506. வேலூர் மாவட்டம்

X